• Nu mai devreme de: 7 apr. 2019, 17:36:00
 • Locatia: Launch Complex 39A, Kennedy Space Center, FL
 • Agentia: SpaceX
 • Transmisie video: Vezi Lansarea
 • Nu mai devreme de: 24 apr. 2019, 19:00:00
 • Locatia: Space Launch Complex 40, Cape Canaveral, FL
 • Agentia: SpaceX
 • Transmisie video: N/A
 • Nu mai devreme de: 14 mai 2019, 19:00:00
 • Locatia: Space Launch Complex 40, Cape Canaveral, FL
 • Agentia: SpaceX
 • Transmisie video: Vezi Lansarea
 • Nu mai devreme de: 15 mai 2019, 19:00:00
 • Locatia: Space Launch Complex 4E, Vandenberg AFB, CA
 • Agentia: SpaceX
 • Transmisie video: N/A
 • Nu mai devreme de: 26 mai 2019, 19:00:00
 • Locatia: Unknown Pad, Cape Canaveral, FL
 • Agentia: SpaceX
 • Transmisie video: N/A
 • Nu mai devreme de: 31 mai 2019, 19:00:00
 • Locatia: Launch Complex 39A, Kennedy Space Center, FL
 • Agentia: SpaceX
 • Transmisie video: Vezi Lansarea
 • Nu mai devreme de: 30 iun. 2019, 19:00:00
 • Locatia: Launch Complex 39A, Kennedy Space Center, FL
 • Agentia: SpaceX
 • Transmisie video: N/A
 • Nu mai devreme de: 30 iun. 2019, 19:00:00
 • Locatia: Launch Complex 39A, Kennedy Space Center, FL
 • Agentia: SpaceX
 • Transmisie video: N/A
 • Nu mai devreme de: 7 iul. 2019, 19:00:00
 • Locatia: Space Launch Complex 40, Cape Canaveral, FL
 • Agentia: SpaceX
 • Transmisie video: N/A
 • Nu mai devreme de: 31 aug. 2019, 19:00:00
 • Locatia: Space Launch Complex 4E, Vandenberg AFB, CA
 • Agentia: SpaceX
 • Transmisie video: N/A
 • Nu mai devreme de: 30 sept. 2019, 19:00:00
 • Locatia: Unknown Pad, Unknown Location
 • Agentia: SpaceX
 • Transmisie video: N/A
 • Nu mai devreme de: 30 sept. 2019, 19:00:00
 • Locatia: Space Launch Complex 40, Cape Canaveral, FL
 • Agentia: SpaceX
 • Transmisie video: N/A