• Nu mai devreme de: 16 feb. 2019, 08:15:00
 • Locatia: Launch Complex 39A, Kennedy Space Center, FL
 • Agentia: SpaceX
 • Transmisie video: N/A
 • Nu mai devreme de: 17 feb. 2019, 21:00:00
 • Locatia: Space Launch Complex 40, Cape Canaveral, FL
 • Agentia: SpaceX
 • Transmisie video: N/A
 • Nu mai devreme de: 28 feb. 2019, 19:00:00
 • Locatia: Launch Complex 39A, Kennedy Space Center, FL
 • Agentia: SpaceX
 • Transmisie video: N/A
 • Nu mai devreme de: 28 feb. 2019, 19:00:00
 • Locatia: Space Launch Complex 4E, Vandenberg AFB, CA
 • Agentia: SpaceX
 • Transmisie video: N/A
 • Nu mai devreme de: 15 mar. 2019, 19:00:00
 • Locatia: Space Launch Complex 40, Cape Canaveral, FL
 • Agentia: SpaceX
 • Transmisie video: N/A
 • Nu mai devreme de: 31 mar. 2019, 19:00:00
 • Locatia: Launch Complex 39A, Kennedy Space Center, FL
 • Agentia: SpaceX
 • Transmisie video: Vezi Lansarea
 • Nu mai devreme de: 31 mar. 2019, 19:00:00
 • Locatia: Unknown Pad, Cape Canaveral, FL
 • Agentia: SpaceX
 • Transmisie video: N/A
 • Nu mai devreme de: 31 mar. 2019, 19:00:00
 • Locatia: Space Launch Complex 40, Cape Canaveral, FL
 • Agentia: SpaceX
 • Transmisie video: N/A
 • Nu mai devreme de: 6 mai 2019, 19:00:00
 • Locatia: Space Launch Complex 40, Cape Canaveral, FL
 • Agentia: SpaceX
 • Transmisie video: N/A
 • Nu mai devreme de: 31 mai 2019, 19:00:00
 • Locatia: Launch Complex 39A, Kennedy Space Center, FL
 • Agentia: SpaceX
 • Transmisie video: N/A
 • Nu mai devreme de: 31 mai 2019, 19:00:00
 • Locatia: Launch Complex 39A, Kennedy Space Center, FL
 • Agentia: SpaceX
 • Transmisie video: N/A
 • Nu mai devreme de: 31 mai 2019, 19:00:00
 • Locatia: Space Launch Complex 4E, Vandenberg AFB, CA
 • Agentia: SpaceX
 • Transmisie video: N/A