• Nu mai devreme de: 29 nov. 2019, 18:00:00
 • Locatia: Space Launch Complex 40, Cape Canaveral, FL
 • Agentia: SpaceX
 • Transmisie video: N/A
 • Nu mai devreme de: 4 dec. 2019, 11:48:00
 • Locatia: Space Launch Complex 40, Cape Canaveral, FL
 • Agentia: SpaceX
 • Transmisie video: N/A
 • Nu mai devreme de: 15 dec. 2019, 18:10:00
 • Locatia: Space Launch Complex 40, Cape Canaveral, FL
 • Agentia: SpaceX
 • Transmisie video: N/A
 • Nu mai devreme de: 29 dec. 2019, 18:00:00
 • Locatia: Launch Complex 39A, Kennedy Space Center, FL
 • Agentia: SpaceX
 • Transmisie video: N/A
 • Nu mai devreme de: 31 dec. 2019, 18:00:00
 • Locatia: Space Launch Complex 40, Cape Canaveral, FL
 • Agentia: SpaceX
 • Transmisie video: N/A
 • Nu mai devreme de: 31 dec. 2019, 18:00:00
 • Locatia: Space Launch Complex 40, Cape Canaveral, FL
 • Agentia: SpaceX
 • Transmisie video: N/A
 • Nu mai devreme de: 31 ian. 2020, 18:00:00
 • Locatia: Unknown Pad, Cape Canaveral, FL
 • Agentia: SpaceX
 • Transmisie video: N/A
 • Nu mai devreme de: 29 feb. 2020, 18:00:00
 • Locatia: Space Launch Complex 40, Cape Canaveral, FL
 • Agentia: SpaceX
 • Transmisie video: N/A
 • Nu mai devreme de: 29 feb. 2020, 18:00:00
 • Locatia: Space Launch Complex 4E, Vandenberg AFB, CA
 • Agentia: SpaceX
 • Transmisie video: N/A
 • Nu mai devreme de: 31 mar. 2020, 18:00:00
 • Locatia: Unknown Pad, Unknown Location
 • Agentia: SpaceX
 • Transmisie video: N/A
 • Nu mai devreme de: 30 apr. 2020, 18:00:00
 • Locatia: Space Launch Complex 40, Cape Canaveral, FL
 • Agentia: SpaceX
 • Transmisie video: N/A
 • Nu mai devreme de: 14 mai 2020, 18:00:00
 • Locatia: Launch Complex 39A, Kennedy Space Center, FL
 • Agentia: SpaceX
 • Transmisie video: N/A