• Nu mai devreme de: 5 feb. 2020, 23:27:00
 • Locatia: Space Launch Complex 41, Cape Canaveral, FL
 • Agentia: United Launch Alliance
 • Transmisie video: N/A
 • Nu mai devreme de: 29 feb. 2020, 19:00:00
 • Locatia: Space Launch Complex 41, Cape Canaveral, FL
 • Agentia: United Launch Alliance
 • Transmisie video: N/A
 • Nu mai devreme de: 29 feb. 2020, 19:00:00
 • Locatia: Space Launch Complex 41, Cape Canaveral, FL
 • Agentia: United Launch Alliance
 • Transmisie video: N/A
 • Nu mai devreme de: 29 feb. 2020, 19:00:00
 • Locatia: Space Launch Complex 41, Cape Canaveral, FL
 • Agentia: United Launch Alliance
 • Transmisie video: N/A
 • Nu mai devreme de: 30 apr. 2020, 19:00:00
 • Locatia: Space Launch Complex 41, Cape Canaveral, FL
 • Agentia: United Launch Alliance
 • Transmisie video: N/A
 • Nu mai devreme de: 31 mai 2020, 19:00:00
 • Locatia: Space Launch Complex 37B, Cape Canaveral, FL
 • Agentia: United Launch Alliance
 • Transmisie video: N/A
 • Nu mai devreme de: 17 iul. 2020, 08:00:00
 • Locatia: Space Launch Complex 41, Cape Canaveral, FL
 • Agentia: United Launch Alliance
 • Transmisie video: N/A
 • Nu mai devreme de: 31 aug. 2020, 19:00:00
 • Locatia: Space Launch Complex 41, Cape Canaveral, FL
 • Agentia: United Launch Alliance
 • Transmisie video: N/A
 • Nu mai devreme de: 30 sept. 2020, 19:00:00
 • Locatia: Space Launch Complex 6, Vandenberg AFB, CA
 • Agentia: United Launch Alliance
 • Transmisie video: N/A
 • Nu mai devreme de: 30 sept. 2020, 19:00:00
 • Locatia: Space Launch Complex 41, Cape Canaveral, FL
 • Agentia: United Launch Alliance
 • Transmisie video: N/A
 • Nu mai devreme de: 30 sept. 2020, 19:00:00
 • Locatia: Space Launch Complex 41, Cape Canaveral, FL
 • Agentia: United Launch Alliance
 • Transmisie video: N/A
 • Nu mai devreme de: 30 nov. 2020, 19:00:00
 • Locatia: Space Launch Complex 3E, Vandenberg AFB, CA
 • Agentia: United Launch Alliance
 • Transmisie video: N/A